Agent

Profile

0

Listed Properties

Thuyết tương sinh của ngũ hành

Hà đồ lạc thư là nguồn gốc để cho ra đời  học thuyết tương sinh của ngũ hành

Tương truyền là thế này: 1 chấm trắng và 6 chấm đen là hướng Bắc đây là phương vị của Thủy Tiên Thiên(1-6 là Thủy, ở hướng Bắc; 2-7 là hỏa, hướng Nam, 3-8 là mộc, 4-9 là kim, 5-10 là Thổ ở chính giữa).

Thổ chính giữa, sinh kim ở hướng tây, kim ở hướng tây sinh Thủy ở hướng Bắc, đó là thứ tự tương sinh trong ngũ hành, tương tự các hướng khác cứ thế mà suy ra.

Dựa theo thuyết của nhà triết học, nhà giáo dục lỗi lạc thời Nam Tống có tên là Chu Hy – tác giả của “ Chu Dịch bản nghĩa” ông nói: Đại khái là dịch học có nguồn gốc từ Hà Đồ, Lạc Thư và đồ hình bát quái. Đây chính là kim chỉ nam cho các thuật về phong thủy sau này.

Dự án của tôi

No Properties Found